Gezondheidscentrum – Huisartsenpraktijk Blessing & Helmers – Moergestel
Raadhuisstraat 32b 5066 AP Moergestel Tel:013 513 1204 | Spoed keuze 1
Header afbeelding

Gezondheidscentrum

Het nieuwe gezondheidscentrum

Sinds 1 oktober 2009 is onze praktijk gevestigd in het Medisch Centrum Moergestel aan de Raadhuisstraat 32b. De huisartsenpraktijk is gehuisvest in het linker gedeelte van het gebouw,  aan de kant van de Reusel.

Raadhuisstraat 32

*Foto van vroeger rechts en foto van nu links.

Historie

 • Het medisch Centrum staat op een stukje, ook medisch gezien, historische grond. Ter illustratie een gedeelte uit het schrijven van Noud Smits oud raadslid en voorzitter van de Heemkundekring ” de kleine Meierij”: “van St. Anthonius gasthuis, via St. Anthoniushuis naar Anthoniushuis”.
 • “Pastoor Jos Janssen had de Zusters van Asten verzocht om in Moergestel de bejaardenzorg, de kraamverpleging en de wijkhulp te helpen opzetten en uit te bouwen.
 • Op 4 mei 1935 gingen de zusters akkoord om zich te wijden aan de hen opgedragen taken en op 20 mei kwamen zij een kijkje nemen op de locatie, waar hun klooster gebouwd zou gaan worden. De Moergestelse architect Toon Vriens had een ontwerp gemaakt, dat allerwegen lof oogstte. De regionale krant typeerde het klooster als een gebouw « hetwelk – in ouden bouwtrant opgetrokken, doch inwendig van alle hedendaagsch comfort voorzien – ook in architectonisch opzicht een belangrijke aanwinst voor onze gemeente mag heeten ». De firma A. Brekelmans uit Udenhout is met zijn offerte van ƒ 54.900,– de laagste inschrijver en aan hem wordt dan ook de bouw gegund. Het ontwerp van Toon Vriens sluit nauw aan bij de vrijstaande panden aan de noordzijde van de Raadhuisstraat, die alle in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd zijn.
 • Een gelukkige omstandigheid is, dat in oktober 1936 de oprichtingsvergadering van het Wit Gele Kruis plaatsvindt, een feit, dat samenvalt met de komst van de zusters. De zusters assisteerden bij bevallingen, namen de zorg voor moeder en kind op zich en verleenden assistentie op het consultatiebureau.
 • Geruime tijd heeft de voorgevel van het pand de naam gedragen van « St. Antoniusgasthuis » en fungeerde op die manier als een soort verzorgingshuis, echter met dien verstande, dat er twee klassen te onderscheiden waren : Degene die de kamers aan de voorzijde betrok moest ƒ 40,– per maand neertellen, maar genoot volop privacy. De tweede klasse kende gemeenschappelijke slaapzalen, één voor mannen en één voor vrouwen (echtparen sliepen dus ook gescheiden). Ook de eetkamers en de recreatiezalen waren gescheiden. De kosten bedroegen ƒ 25,– per maand.
 • De eerste wijkzusters waren zuster Gertruda en zuster Huberta. Die laatste zuster, zonder anderen te kort te willen doen, was weliswaar klein van stuk, maar groot van daden.
 • Binnen zeer korte tijd waren de zusters erin geslaagd om zich binnen de gemeenschap Moergestel een herkenbare plaats te verwerven. Juist de wijkhulp, het consultatiebureau en assisteren bij bevallingen (Zuster Wilhelmina en zuster Adelberta) waren gerichte activiteiten om bij de plaatselijke bevolking het vertrouwen te winnen.”
 • In 2004 zijn de laatste zusters Franciscanessen naar hun moederhuis in Asten vertrokken.
 • De stuurgroep Medisch Centrum Moergestel bestaande uit Tandartsen Joe Stieger, later zijn opvolger, Paul Scheijmans, Berend de Haan, fysiotherapeut Sjef van de Meijdenberg , psychologe Jesca Smulders, apotheker Martijn Weemers en huisartsen Paul Terwindt en Nel Blessing- van Luijt, ondersteund door Gertruud Terwindt-van den Dungen en Ricky van den Meijdenberg- Willems, heeft in samenwerking met Woningbouwstichting Stromenland ( nu Leystromen) plannen gemaakt  om een gezondheidscentrum in Moergestel te bouwen. Satijn plus tekende voor de architectuur.
  In 2009 was het zover:  op 1 oktober werden de eerste patienten in het gezondheidcentrum behandeld.