Over de praktijk – Huisartsenpraktijk Blessing & Helmers – Moergestel
Raadhuisstraat 32b 5066 AP Moergestel Tel:013 513 1204 | Spoed keuze 1
Header afbeelding

Over de praktijk

Openingstijden

 • De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 -17.00 u. spreekuuur tijden tussen 8.00-10.20u en tussen 11.00-12.00u en tussen 14.00u – 16.00u. 1e maandag van de maand vroege vogelspreekuur vanaf 7.00u.
 • Telefonisch is de praktijk het beste te bereiken tussen 8.00 en 10.30u en tussen 14.00 en 15.30u:
 • Tel: 013 513 1204 voor Spoed kies 1.

 • ’s avonds na 17.00u, op feestdagen en in de weekenden kunt u, voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, contact opnemen met de
 • Spoedpost in Tilburg, Tel: 085 5360300.

Patiëntenstop

 • Gezien de toenemende werkdruk en ons streven huisartsenzorg van goede kwaliteit te blijven bieden, hebben wij besloten tot een patiënten stop. Dit houdt in dat de praktijk alleen geopend is voor inwoners van Moergestel die nog geen huisarts hebben.

Beltijden en aanwezigheid assistente aan de balie:

Voor het maken van afspraken, beantwoorden van vragen, geven van advies, ophalen van brieven en afgeven van urine is de assistente aan de balie aanwezig van.

 •  8.00  -12.00 uur
 • 14.00 -17.00 uur
 • tussen 12.00-14.00 is de balie, wegens andere werkzaamheden, niet bemand.
 • Wilt u een afspraak of een visite voor dezelfde dag: graag bellen voor 10.00u!!
 • Heeft u meerdere zaken te bespreken, vraag een DUBBELE AFSPRAAK dan wordt er 20 minuten voor u gereserveerd.

Telefonisch spreekuur huisarts: dagelijks tussen 13.30 en 14.00

 • De functie van het telefonisch spreekuur is de mogelijkheid bieden tot het stellen van korte, niet dringende vragen aan de huisarts, zonder tussenkomst van de assistente. De arts heeft 3 telefoonlijnen, mogelijk ontstaat er enige wachttijd, maar u krijgt de arts te spreken. Uitslagen van bloed en rontgen onderzoek worden zoveel mogelijk door de assistente doorgegeven. Het vervolgbeleid is tevoren door de arts vastgesteld. Voor deze uitslagen kunt u dus op een ander tijdstip telefonisch contact opnemen. Als u nog vragen heeft over de uitslagen, zal de assistente u verwijzen naar het telefonisch spreekuur.
 • N.b.: U blijft als patiënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen.

Herhaalreceptenlijn: 24 uur per dag bereikbaar

 • Telefoonnummer: 5131204 keuze 2. De receptenlijn is bedoeld om medicijnen aan te vragen die u altijd gebruikt. Voor medicijnen die u langer dan een jaar niet gebruikt heeft is overleg nodig met de arts, belt u hiervoor naar het telefonisch spreekuur.
 • Medicijnen die voorgeschreven zijn door uw specialist dienen door de specialist herhaald te worden.
 • De receptenlijn wordt aan het eind van de ochtend door de assitente afgeluisterd en verwerkt, de apotheek heeft dan voor de gangbare medicijenen nog een volle dag nodig om de bestelling gereed te maken, indien de medicijnen besteld moeten worden is nog een extra dag nodig.

Spoedgevallen

 • Bij spoed tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u naar de praktijk bellen en keuze 1 in toetsen. Voor dringende gevallen na 17.00 uur en in weekenden/feestdagen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u zich wenden tot de Centrale Huisartsenpost Tilburg, nieuw telefoonnummer: 085 5360300.

Bloedafname

 • Alle dagen tussen 8.00u en 9.45 u is de bloedafneme dienst van Diagnovum in de praktijk aanwezig. U hoeft geen afspraak te maken, u wordt op volgorde van aankomst geholpen.
 • Vanwege afstand houden en niet teveel mensen tegelijk in het medisch centrum vragen wij u om na het trekken van een volgnummer eventueel buiten of in de hal te wachten.
 • Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, is de toegang naar de bloedafname sinds de coronatijd via de zijdeur links van het centrum. Er is een overkapping, maar u houdt u er rekening mee dat u buiten op uw beurt moet wachten.
 • N.b.: U blijft als patient te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen.